Професионалисти в декорацията за Вашата красива градина

Коминни тела

Неотменна част от домовете на хората са комините. Неотменна, защото предвид нашите географски ширини, сезоните са четири и през три от тях е необходимо да се осигурява топлина в жилищата. Така покрив без комин не може, а комините изискват поддръжка, за да изпълняват добре функцията, за която за създадени. Често терминът „комин“ се замества със синонима „коминно тяло“, но така или иначе и двете понятия имат едно и също съдържание – техническа структура, чиято фнкция е да отведе в атмосферата газовете, които се отделят при изгарянето на различни видове горива.

За да работят с висок КПД, коминните тела трябва да отговарят на определени изисквания, вътрешната им повърхност да бъде гладка, а височината им да бъде съобразена с големината на горивната камера, от която ще извеждат газовете. От значение е и материалът, от който са изработени коминните тела. Най-добре е той да е бетон.

Когато се строят жилища, решението за коминните тела е заложено още на етап проектиране, ала когато човек изгражда допълнителна постройка с печка, камина, или пък барбекю, в един момент може да се изправи пред необходимостта да си закупи коминни тела. Намирането на коминни тела е трудна работа, почти мисия невъзможна, но фирма „Бриз 95“ в Севлиево е една от малкото на българския пазар, която изработва и предлага коминни тела. Коминните тела са вибропресовани, неармирани, но имат добавка на фибри, които играят ролята на армировка и предават здравина на коминното тяло. Изработени са от бетон, пясък и фракция в съответното технологично съотношение.

Коминните тела, които предлага севлиевската фирма, са в няколко размера. Първият – дължина – 60 см, ширина – 60 см, височина – 100 см; вторият – дължина 50 см, ширина – 50 см, височина – 16 см; третият – дължина – 30 см, ширина – 30 см, височина – 100 см. За всеки от тези размери се предлага и шапка, която е завършващ елемент на всяко коминно тяло и без нея не може. Тези коминни тела се предлагат в керемидено червен цвят, по традицията покривите на къщите да бъдат в тази окраска, а шапката е бяла, за да се разчупи общата визия. Външните стени на коминните тела напълно наподобяват някогашините комини, зидани от малки тухли и навяват усещане за нещо мило и родно.

Друга разновидност на коминно тяло е коминното тяло, което е елемент от барбекюто с голям размер, което е харесван и търсен артикул в номенклатурата на фирма „Бриз 95“. То е с размери: дължина – 30 см, ширина – 30 см, височина 25 см. През годините много клиенти тъкмо с това коминно тяло са намирали решение за удължаване на комина на едно или друго съоръжение в градината си, който се е нуждаел от увеличаване на височината.